• Λογότυπο / Εμπορικό Σήμα
  • Εταιρική Ταυτότητα
  • Συσκευασία και Ετικέτα
  • Έντυπο / Διαφημιστικό φυλλάδιο
  • Καταχώρηση
  • Μενού / Κατάλογοι εστίασης
  • Σχεδιασμός Περιοδικής έκδοσης
  • Επαγγελματική κάρτα
  • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μέσω δικτύου συνεργατών σε όλα τα στάδια των έργων (σχεδιασμός, φωτογράφιση, εκτύπωση).