Το δημιουργικό γραφείο water-melon δραστηριοποιείται από το 2006 στο χώρο της οπτικής επικοινωνίας. Με φαντασία και επαγγελματικό σχεδιασμό, χρώματα-σχήματα-εικόνες και τυπογραφία συνδέονται για να δώσουν μορφή και να επικοινωνήσουν στοχευμένα το προϊόν σας στο κοινό.

Εμπνευστής και δημιουργός πίσω από τις μακέτες η Λίλια Παπουτσή, με σπουδές graphic design και 20ετή εμπειρία στο χώρο (Διαφήμιση, Εκδόσεις- Περιοδικά, BTL marketing).


  • Λογότυπο / Εμπορικό Σήμα
  • Εταιρική Ταυτότητα
  • Συσκευασία και Ετικέτα
  • Έντυπο / Διαφημιστικό φυλλάδιο
  • Καταχώρηση
  • Μενού Κατάλογοι εστίασης
  • Σχεδιασμός Περιοδικής έκδοσης
  • Επαγγελματική κάρτα

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μέσω δικτύου συνεργατών σε όλα τα στάδια των έργων 
(σχεδιασμός, φωτογράφιση, εκτύπωση).